5
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Tomb Raider King дундаж 5 / 5 гарч 1
Ранк
Товч биш, энэ нь 10K үзсэн
Альтернатив
도굴 왕, 盗掘 王, Малталтын хаан, Булш булаагч
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва