3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Бурхан загвар дундаж 3 / 5 гарч 2
Ранк
Товч биш, энэ нь 5K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва