3.6
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Пэрвертийн өдөр тутмын амьдрал дундаж 3.6 / 5 гарч 9
Ранк
Товч биш, энэ нь 74K үзсэн
Альтернатив
일상 생활 가능 하세요?, Гажуудлын өдөр тутмын амьдрал, Илсансангвал Ганеунгхасейо?
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва