4
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Дамжуулагч авга эгч дундаж 4 / 5 гарч 4
Ранк
Товч биш, энэ нь 1.9K үзсэн
Альтернатив
스트리머 이모
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва