3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Дотуур байрны эгч нар дундаж 3 / 5 гарч 7
Ранк
Товч биш, энэ нь 13.5K үзсэн
Альтернатив
Удирдах зөвлөлийн өрөө Эгч нар
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва