3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Багшлах дадлага дундаж 3 / 5 гарч 2
Ранк
Товч биш, энэ нь 14K үзсэн
Альтернатив
교생 실습, дадлагажигч багш
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва