0
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Миний өсгөсөн S ангиуд дундаж 0 / 5 гарч 0
Ранк
Үгүй, үүнийг 169 удаа үзсэн
Альтернатив
내가 키운 S급들, Миний S ангиллын анчид
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва