4
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
ЗАСГИЙГ БУУРУУЛАХ дундаж 4 / 5 гарч 1
Ранк
Үгүй, үүнийг 731 удаа үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва