2
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
ДУРСАХ дундаж 2 / 5 гарч 1
Ранк
Товч биш, энэ нь 1.3K үзсэн
Альтернатив
메모라이즈
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва