3.6
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Эгчтэйгээ шөнө дундаж 3.6 / 5 гарч 5
Ранк
Товч биш, энэ нь 8K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва