3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Эрэл дээдлэх дундаж 3 / 5 гарч 1
Ранк
Үгүй, үүнийг 157 удаа үзсэн
Альтернатив
퀘스트지상주의 ; QUESTISM ; Жисанжүүгийн даалгавар
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Санал авах
Манхва