0
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Үе тэнгийн аав дундаж 0 / 5 гарч 0
Ранк
Товч биш, энэ нь 5.5K үзсэн
Альтернатив
His 무쌍, Абхишек
Зохиогч (ууд)
Уран бүтээлчид
Төрөл зүйл
Шинэчлэх
Санал авах
Манхва