ГЕНРЕС

Охидын хайр

Анхны харцаар дурлах

5
Бүлэг 75 Дөрөвдүгээр сар 25, 2021
Бүлэг 74 Дөрөвдүгээр сар 25, 2021

Үргэлжлүүлэх Төрсөн өдрийн бэлэг

2.5
Бүлэг 9 Нэгдүгээр 6, 2021
Бүлэг 8 Нэгдүгээр 6, 2021

Үргэлжлүүлэх Чамаас болж би хэцүү болж байна

3
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 28, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 28, 2020

Үргэлжлүүлэх Юу байх ёстой вэ?

3.4
Бүлэг 3 Арванхоёрдугаар сар 26, 2020
Бүлэг 2 Арванхоёрдугаар сар 26, 2020

Үргэлжлүүлэх Их сургуулийн амьдрал

2.8
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 20, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 20, 2020

Үргэлжлүүлэх Хорни Янагихара

2.7
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 20, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 20, 2020

Үргэлжлүүлэх Хөгжилтэй Багш

3.4
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 19, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 19, 2020

Үргэлжлүүлэх Аз жаргалын хамгийн аз жаргалтай мэдрэмж

3.2
Бүлэг 3 Арванхоёрдугаар сар 19, 2020
Бүлэг 2 Арванхоёрдугаар сар 19, 2020

Үргэлжлүүлэх Бүдүүн боломж

3.1
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 15, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 15, 2020

Үргэлжлүүлэх Миний аяга цай

3.9
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 7, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 7, 2020

Үргэлжлүүлэх Гашуун чихэрлэг

3
Бүлэг 10 Арваннэгдүгээр 30, 2020
Бүлэг 9 Арваннэгдүгээр 30, 2020

Үргэлжлүүлэх Миний мастерын нууц

2.8
Бүлэг 16 Арваннэгдүгээр 30, 2020
Бүлэг 15 Арваннэгдүгээр 30, 2020