ГЕНРЕС

2018

Тэрбумтны экс эхнэр

3.9
Бүлэг 775 18 болтугай 2022
Бүлэг 774 18 болтугай 2022

Салхины гэрлэлтийн үзэсгэлэнт эхнэр

3.3
283 бүлэг Дөрөвдүгээр сар 24, 2021
282 бүлэг Дөрөвдүгээр сар 24, 2021

Миний Хонгор минь

3.4
273 бүлэг Гуравдугаар сарын 19, 2021
272 бүлэг Гуравдугаар сарын 19, 2021

Чөтгөрийн Ерөнхийлөгч унав

3.4
240 бүлэг Хоёрдугаар сарын 24, 2021
239 бүлэг Хоёрдугаар сарын 24, 2021

Миний хамгийн сайхан нь чи

3.8
190 бүлэг Хоёрдугаар сарын 19, 2020
189 бүлэг Хоёрдугаар сарын 19, 2020

Би бол муу залуу

3.7
Бүлэг 3 Нэгдүгээр 10, 2020
Бүлэг 2 Нэгдүгээр 10, 2020

Миний хамгийн сайхан нь чи

4.3
Бүлэг 168 Арванхоёрдугаар сар 24, 2019
Бүлэг 167 Арванхоёрдугаар сар 24, 2019

Миний хамгийн сайхан нь чи

4.5
Бүлэг 169 Арванхоёрдугаар сар 23, 2019
Бүлэг 168 Арванхоёрдугаар сар 23, 2019

Миний хамгийн сайхан нь чи

4
Бүлэг 164 Арванхоёрдугаар сар 10, 2019
Бүлэг 163 Арванхоёрдугаар сар 10, 2019