ГЕНРЕС

Вэбтоон

Чөтгөрийн мастерын удам

2.5
Бүлэг 136 6 болтугай 2022
Бүлэг 135 Дөрөвдүгээр сар 29, 2022

Нүд гялбам тод

2.5
Бүлэг 81 9 болтугай 2022
Бүлэг 80 9 болтугай 2022

Миний нөхрийг авраач

3.8
Бүлэг 70 7 болтугай 2022
Бүлэг 69 7 болтугай 2022

Баяртай гэж хэлэхийг хүсч байна

4.4
Бүлэг 97 Дөрөвдүгээр сар 29, 2022
Бүлэг 96 Дөрөвдүгээр сар 29, 2022

Нөхөр шиг, Хүү шиг

3.8
Бүлэг 223 Дөрөвдүгээр сар 27, 2022
Бүлэг 222 Дөрөвдүгээр сар 27, 2022